Гинекологичен преглед: 
Вземане на материал за цитологично и/или микробиологично изследване
Ехография на матка и аднекси
70.00 лв.
Контролен (вторичен) преглед 30.00 лв.
Консултация и изписване на лечение (рецепта) 20.00 лв.
Такса за взимане на биологичен материал за цитологично и/или микробиологично изследване 5.10 лв.
Диатермокоагулация: 
Обгаряне на ектопия, папиломи и пр. лезии на ПВКУ 
50.00 лв.
Поставяне на спирала  60.00 лв.
Премахване на спирала  30.00 лв.
Прицелна биопсия на ПВКУ под колпоскопски контрол  60.00 лв.
Издаване на документ: служебна бележка, болничен лист, рецепта и пр. 5.00 лв.
Консултация  20.00 лв.
Медикаментозно прекъсване на бременност по желание /аборт/ не е включена цената на медикаментите/ 100.00 лв.
Течно базирана цитология (ЦН) с включено транспортиране 63.00 лв.
HPV високо /средно/ нискорискови типове-
генотипиране на 33 типа с включено транспортиране
188.00 лв.
Течно базирана цитология (ЦН) + HPV високо рискови типове- енотипиране на 12 типа , с включено транспортиране 139.00 лв.
Мускулна, подкожна /венозна манипулация 10.00/ 15.00 лв.
Интравенозна манипулация под лекарско наблюдение с консумативи на пациента 50.00 лв.
Потребителска такса 2.90 лв.
Микоплазми + Уреаплазми + Хламидия (разширен пакет), с включено транспортиране 98.00 лв.
Трихомони (Trichomonas vaginalis), с включено транспортиране 56.00 лв.
Кандида (Candida albicans), с включено транспортиране 56.00 
Трихомони + Кандида + Гарднерела, с включено транспортиране 86.00 лв.
Вродени тромбофилии - Пълен панел - Основен + ACE (I/D) и Фактор XIII (Val34Leu) + MTHFR (1298A >C) + MTRR (66A >G), с включено транспортиране 341.00 лв.
Вродени тромбофилии - Препоръчителен панел при повтарящи се спонтанни аборти, прееклампсия и ендометриоза – VEGFA (936C > T), VEGFA (-1154G  > A), TAFI (+505A  > C) и ANHA5 (M1/M2 хаплотип), с включено транспортиране 271.00лв.

 

ЦЕНОРАЗПИС НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  ГАЛЕН ЕООД ЗА ДЕЙНОСТИ ПРИ БРЕМЕННИ

 

Първичен преглед при бременност 50.00 лева
Вторичен преглед при бременност 40.00 лева
Платена женска консултация 40.00 лева 

Ранна фетална морфология и оценка на риска (скрининг) за хромозомни аномалии, прееклампсия и преждевременно раждане с лицензиран от Фондацията по фетална медицина софтуер (Astraia)

  • 11 – 14 г.с.
  • 17 – 19 г.с.
  • Серумен скрининг(изследване на кръв – PAPP-A и βhCG)


80.00 лева
(за близнаци
100.00 лева)

Фетална морфология 19 – 23 г.с.:

  • оценка анатомията на плода за структурни аномалии и маркери за хромозомни болести
  • оценка на състоянието на плода с фетален доплер
  • 4Dехография
  • запис на  DVD или флашка 
80.00 лева
(за близнаци 
100.00 лева)
Фетална морфология 28-32 г.с.,оценка на растежа и състоянието на плода с фетален доплер, 4D ехография + запис на  DVD или флашка  80 .00 лева
(за близнаци
100.00 лева)
NST (запис на сърдечните тонове на плода) 20.00 лева
(за близнаци
30.00 лева)
Тест за оценка на риска от преждевременно раждане чрез изледване на цервико-вагинален фибронектин  30.00 лева
Такса за издаване на документ: болничен лист, служебна бележка, рецепта и пр.  5.00 лева
Неинвазивен пренатален тест за различните генетични аномалии според доставчика е с различна цена  

 

ЦЕНОРАЗПИС НА Д-Р ГРЕТА ВЪЛКАНОВА

Първичен преглед                                                                                                                                                                                                                                        40 лева
Вторичен преглед                30 лева
Ехография                20 лева

Стара Загора, ул.''Христо Ботев'' № 102, ет. 1, офис 1

(вход от улица ''Гладстон'', над магазина за автомобили "SEAT'')

Регистратура: +359 887 620 066